Szolgáltatásaink

Helyben használat

Könyvtárunkban a helyben használat (könyv, folyóirat) térítésmentesen, bárki számára elérhető szolgáltatás, melyhez könyvtári tagság nem szükséges. Könyvekből, folyóiratokból lehetőséget biztosítunk fénymásolat készítésére térítés ellenében.

Tájékoztatás, irodalomkutatás

Könyvtárosaink nyitvatartási időben személyesen, telefonon és e-mail útján is nyújtanak segítséget, szolgáltatnak információt.

Images Images Images

Kölcsönzések

Könyv kölcsönzés

Könyvtárunk általános gyűjtőkörrel rendelkező nyilvános könyvtár, mely feladatának tekinti minden olvasói réteg érdeklődésére számot tartó szak- és szépirodalmi művek beszerzését és hozzáférésének biztosítását.

A könyvek kölcsönzéséhez érvényes könyvtári tagság szükséges. A kölcsönzési határidő 4 hét, mely kétszer meghosszabbítható, kivéve, ha a könyvre előjegyzést kért egy másik olvasó.

A kézikönyvtári állomány bizonyos része rövid határidőre, 1 hétre kölcsönözhető.

Beiratkozási díjak: (letölthető .pdf dokumentum)

Késedelmi díjak:
I. felszólítás 50,-Ft/dokumentum/nap+postaköltségaz aktuális postai díjszabás szerint
II. felszólítás 100,-Ft/dokumentum/nap+postaköltségaz aktuális postai díjszabás szerint
III. felszólítás 200,-Ft/dokumentum/nap+postaköltségaz aktuális postai díjszabás szerint

Kézikönyvtári és a 4 hétre kölcsönözhető könyvek késése esetén is késedelmi díjat számítunk fel, melynek összege könyvenként és naponként 10,-Ft.

A további beiratkozási feltételeket a Könyvtárhasználati Szabályzat (letölthető .pdf dokumentum) tartalmazza.

Folyóirat kölcsönzés

Olvasótermünkben közel 20-féle napi- és hetilap, illetve folyóirat áll látogatóink rendelkezésére. A helyben olvasás térítésmentes.

Alegfrissebb számok kivételével a régebbi példányokat 1 hétre kölcsönözzük.

Video- és DVD klub

Könyvtárunkban a video- és DVD klubtagok kölcsönözhetnek video- és DVD gyűjteményünkből. A videokazetták és DVD-k kölcsönzése VIDEO- és DVDKLUB keretein belül történik. Beiratkozott olvasóink éves-, illetve féléves tagsági díj befizetésével és a belépési nyilatkozat kitöltésével igényelhetik ezt a szolgáltatásunkat.

Éves tagsági díj: 1.000,-Ft
Féléves tagsági díj: 500,-Ft

A videoklub tagjai egy alkalommal négy (4) kazettát/lemezt kölcsönözhetnek egy (1) hétre. A kazettákat visszatekert állapotban kérjük visszahozni!

Késedelmi díj: 50,--Ft/nap/kazetta/lemez

A videó és DVD állományunk, valamint hangoskönyveink megtekinthetőek online katalógusunkban.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárunk állományából hiányzó könyveket könyvtárközi kölcsönzés útján kérjük meg egy másik könyvtártól. Amennyiben könyvtárunk állományában az Ön által keresett dokumentum nem található meg, beiratkozott olvasóként lehetősége van ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A kért dokumentum kölcsönzési határidejét, és a kölcsönzés módját (kölcsönzés, ill. helyben olvasás) a dokumentumot küldő könyvtár szabja meg.

Ha a könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját - amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg - Önnek kell megfizetnie.

Könyvtárközi kölcsönzés díja az érvényes postai díjszabás szerinti.

Könyvtárköziben kölcsönzött könyvek késedelmi díja: 50 Ft/nap.

Könyvelőjegyzés

Amennyiben az Ön által keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. A könyv beérkezéséről e-mailben, telefonon értesítjük.

Az előjegyzett dokumentumot 6 nyitvatartási napon át tartjuk fenn Önnek, amennyiben nem jelentkezik a könyvért hat nap után, az visszakerül kölcsönzésbe.

Előjegyzett könyvre nem lehet hosszabbítást kérni.

Számítógépes szolgáltatások

Online szolgáltatások

Könyvtárunk szolgáltatásaként lehetősége nyílik kikölcsönzött könyvei kölcsönzési határidejének elektronikus úton történő meghosszabbítására, illetve az online katalógusból kiválasztott könyvek előjegyzésére.

Internet használat

Számítógép használati díj: 200,- Ft/óra.

A további feltételeket a Számítógéphasználati Szabályzat (letölthető .pdf dokumentum) tartalmazza.

Images

Irodai szolgáltatások

Fénymásolás/nyomtatás: fekete-fehér
A/4 1 oldal 50,-Ft - A/4 2 oldalas 80,-Ft
A/3 1 oldal 100,-Ft - A/3 2 oldalas 150,-Ft

Fénymásolás/nyomtatás: színes
A/4 1 oldal 300,-Ft- A/4 2 oldalas 600,-Ft
A/3 1 oldal 500,-Ft - A/3 2 oldalas 1.000,-Ft

Faxolás: belföldre 450,-Ft/oldal, és minden további oldal 200,-Ft,
külföldre – 1 oldal 900,-Ft, 2 oldal 1 340,-Ft, 3 oldal 1 910,-Ft, 4 oldal 2 480,-Ft
Faxfogadás: 1 oldal 200,-Ft, 2. oldaltól 100,-Ft

Szkennelés: 200,-Ft/lap

Gépelés: 1.000,-Ft/oldal

Nagyobb mennyiségű fénymásolást a mindenkori forgalom arányában, előzetes egyeztetés alapján vállalunk.

Teljes művek lemásolását nem vállaljuk! Nyomtatás lehetséges internetről, külső adathordozóról, szövegszerkesztőből, könyvtári és egyéb adatbázisokból.

Rendezvények

Könyvtárunk rendezvényei széleskörűek és igen kedveltek. Szinte heti rendszerességgel vannak programjaink. Nemcsak író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, hanem zenei rendezvényeket, ismeretterjesztő- és bábszínházi előadásokat, kiállításokat is rendezünk.

Images Images Images

Csoportos gyermekfoglalkozások

A gyermekrészlegben óvodások és általános iskolások számára tartunk könyvtárismertető, könyv- és könyvtárhasználati-, szövegértési-, és különböző tematikus foglalkozásokat (Hagyományaink, Évszakok, Mesefeldolgozások, Diafilm és játék...). Szeretettel várjuk a csoportokat előzetes bejelentkezés után.

Images Images Images

Csoportjaink

2017-ben Bütykölde néven kisgyermekeknek szóló ingyenes kreatív csoport indítását kezdtük meg. Havonta egy alkalommal jönnek össze a foglalkozásra, és ilyenkor különböző technikákkal készülő apróbb tárgyakat, ajándékokat készítenek a hozzánk ellátogatók. Mindezek az alkalmak elősegítik a gyermekek művészeti és kreatív képességeinek kibontakozását, valamint hozzásegítik őket személyiségük pozitív fejlődéséhez, hátrányaik kompenzálásához. Klubvezető: Tóth Eszter.

Images Images Images

A Kreatív szombat címmel 2018 októberében havi szakkörként elindított foglalkozássorozat a családoknak szól, kicsiktől a nagyszülőkig. Célunk, hogy ezen alkalmakkor mindenki jól érezze magát. Itt lehetősége nyílik a résztvevőknek különböző kreatív technikák kipróbálására, például quilling, üvegfestés, papírfonás, stb. Mindezek mellett mód van a beszélgetésre, házi praktikák és bevált receptek cseréjére is. Foglalkozásvezető: Buzásy Zsóka.

A papírfonás egyben újrahasznosítás is. Kidobásra ítélt újságokból praktikus használati tárgyak, díszek készülnek akár saját célra, akár ajándékba.
A 2019 februárjában indult Vidám kreatívok papírfonó csoport tagjai nagyrészt nyugdíjaskorúak, és egyetértenek abban, hogy jó hetente egy délutánt együtt, hasznosan tölteni, s közben beszélgetni.
Szakkörvezető: Hekkerné Gócza Erika

Images

Egy csésze tea mellett, egy jó novella apropóján, egy kellemes beszélgetés önmagunkról, a világról. Ezzel a mottóval indítottuk útjára „Csodalámpás” biblioterápiás csoportunkat 2021 őszén, Csiszárné Mahler Mónika vezetésével. A művészetterápiák körébe tartozó biblioterápia a szépirodalmi művek segítségével, preventív céllal elősegíti az egyén mentális egészségének megőrzését, ezzel hozzájárul a lelki egyensúly szinten tartásához.

 

Helytörténeti esték sorozatunkat negyedévenkénti rendszerességgel indítottuk el, azért, hogy a fehérváriaknak legyen lehetőségük megismerni városunk történetét, az itt zajlott történelmi eseményeket, Székesfehérvár híres szülötteit és munkásságukat. Házigazda: Magony Imre könyvtáros, helytörténész.

 

„Aranyat érő beszélgetések” címmel izgalmas kulturális programoknak adunk helyet Bokros Judit újságíró moderálásával. Mindennapi beszélgetések, nem mindennapi emberekkel!

 

Images Images

Images Images

2022 tavaszán indult el könyvtárunkban a szenior torna Könyvtári mozgolódó néven, közösségi kezdeményezésre. Heti két alkalommal, hétfőn és szerdán egészségmegőrző tornagyakorlatokat végeznek a nyugdíjas hölgyek, Szabó Ibolya pedagógus irányításával.

2022 szeptembere óta havi rendszerességgel működő Játs(s)zma családi társasjáték klubunk összejöveteleire várjuk azokat, akik játszanának egy jót a barátaikkal, de nincs otthon elég hely áthívni őket, vagy megismernének új játékokat, de nem ruháznának be rá addig, ameddig nem próbálták ki, vagy egyszerűen csak szívesen megismerkednének új emberekkel! Játékmester: Kozma Ferenc.

Images

A Szövőmadár Meseműhely 2023-ban indított heti foglalkozásainak célja, hogy a 4-8 éves gyermekek megszőjék saját kis mesefészküket, amibe gyűjthetik az élményeket: a programon elhangzó élőszavas meséket, megtanult mondókákat, elsajátított népi- és körjátékokat, valamint kézzel készített alkotásokat. Foglalkozásvezető: Fazekas Éva óvodapedagógus.

 

Szolgáltatásaink fogyatékkal élőknek

Vakok és gyengén látók részére hangoskönyv-gyűjteményünk ismert művészek felolvasásában a klasszikus- és a szórakoztató irodalomból válogat. A gyűjtemény anyaga CD lemezen kölcsönözhető. Kölcsönzési idő 4 hét, a kölcsönzés térítésmentes.

Képernyőnagyító és felolvasó szoftverrel ellátott számítógépünkkel nyomtatott szövegeket lehet felolvastatni és hallgatni.

A mozgássérülteket akadálymentesített bejárat és mosdó, valamint a számukra kialakított számítógépes ülőhelyek segítik a könyvtár kényelmes használatában.

Images

Iskolai Közösségi Szolgálat

Az Aranybulla Könyvtár Alapítvány lehetőséget biztosít a középiskolásoknak, hogy a kötelező iskolai közösségi szolgálatot az intézményben teljesítsék. Azok a diákok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akiknek az iskolája együttműködési megállapodást köt a könyvtárral.

Kérünk, vedd fel a kapcsolatot az iskolai felelőssel: ő gondoskodik arról, hogy az iskolád együttműködési megállapodást kössön velünk.

Ha azt a választ kapod, élő szerződés van a két intézmény között, csak annyi a feladatod, hogy jelentkezel nálunk személyesen vagy az alábbi elérhetőségek egyikén:

22/312-945 | aranybulla@kabel.datatrans.hu | www.facebook.com/aranybullakonyvtar

Nagyon számítunk megjelenésedre és segítségedre, ezért jelentkezésed lemondását legkésőbb a közösségi szolgálat megkezdését megelőző 24 órával jelezd!

Az elvégzett tevékenységet és a szolgálat óraszámát az iskola által biztosított Közösségi Szolgálati Naplóban igazoljuk, ezért mindig legyen nálad, amikor jössz hozzánk!

 

Folyamatosan végezhető tevékenységek:

- ismerkedés a TextLib integrált könyvtári rendszerrel (beiratkozás, kölcsönzés)

- állomány betűrendezése

- raktári jelzetek készítése és könyvgerincekre való ragasztása - sérült feliratok javítása a könyvek gerincén

- könyvajánlók, játékok, rejtvények készítése

- fénymásolás, szkennelés

- számítógépes segítségnyújtás

 

Időszakosan végezhető tevékenységek:

- kézműves foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában való segédkezés (teremrendezés, eszközök biztosítása, segítségnyújtás a foglalkozáson résztvevő gyerekeknek)

- programok előkészítésében, lebonyolításában való segédkezés (közönségszervezés, plakátok terjesztése, teremrendezés, vendégfogadás – jelenléti ívek kezelése, technikai segítségnyújtás – projektor/hangtechnika kezelése, fotózás)

- fellépés zenei vagy irodalmi műsorral (kiállításmegnyitón)

 

Online végezhető tevékenységek:

KÉSZÍTS KÖNYV- VAGY FILMAJÁNLÓT!

Könyvmoly vagy? Készíts személyes hangvételű ajánlót egy általad olvasott könyvről (Nem kötelező olvasmányról!) vagy könyv alapján készült filmről/sorozatról!

- Írásban: minimum 1500, maximum 2000 karakterben, .doc kiterjesztésű fájlban - 3 igazolt óráért!

- Videó-bejegyzésben: minimum 2, maximum 5 perc terjedelemben, .mp4, .mov, vagy .avi formátumban - 4 igazolt óráért!

 

KÉSZÍTS FOTÓT!

Érdekel a fotózás? Mutass be egy könyvet egy általad készített fényképen! Varázsolj köré hozzá illő hangulatot, tárgyakkal, színekkel, a könyvből kiragadott idézettel, .jpg formátumban – 2 igazolt óráért!

 

KÉSZÍTS OKTATÓVIDEÓT!

Technikai gurunak érzed magad? Készíts minimum 5, maximum 8 perces oktatóvideót praktikus, szórakoztató alkalmazások, applikációk (pl. Moly.hu, Skype, Moovit, Home Workout, stb.) alapjairól, vagy a biztonságos internet-használatról, .mp4, .mov, vagy .avi formátumban - 5 igazolt óráért!

 

TELJESÍTSÉTEK JÁTSZVA AZ IKSZ-ET!
Kiket várunk?
3-6 fős középiskolás csoportokat, baráti társaságokat (több intézményből is érkezhettek).
Mit kérünk?
Gyertek el hozzánk hétköznap suli után, vagy társasjáték délelőttjeinkre minden hónap 3. szombatján (előzetes egyeztetést követően)!
Válasszatok egy játékot, ismerkedjetek meg a szabályokkal, játsszatok, érezzétek jól magatokat, végül készítsetek néhány perces ajánló videót tapasztalataitokról!
Mit adunk?
felhőtlen szórakozást,
aktív közösségi élményt,
változatos társasjátékokat,
2-3 igazolt órát (a játék időtartamának függvényében).

 

Több lehetőséget is választhatsz, illetve egyféle feladatból többet is bevállalhatsz! A megküldött munkákat minden esetben egybevetjük az interneten található tartalmakkal!

 

Az ajánlók csak saját szellemi tulajdonú alkotások lehetnek. Kérjük, hogy elkészítésüknél az adatvédelmi- és szerzői jogi szabályokat tartsd be! (Amennyiben mégis felhasználod más szerző alkotását, azt csak forrásmegjelöléssel - pl. szerző, cím, weboldal linkje - tedd!)

Írásos ajánló esetén törekedj a stilisztikai, helyesírási szempontból kifogástalan munkára!

A videó hangja jól hallható legyen, egyébként kérjük feliratozni!

A legjobb alkotásokat megosztjuk a könyvtár honlapján és Facebook oldalán!

 

Szerzői jogok:

A közösségi szolgálat során az alkotások benyújtásával a diák kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad az Aranybulla Könyvtár Alapítvány (AKA) részére, hogy az alkotásokat az AKA bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja.

A diák a szerzői jogokkal kapcsolatban az AKA-tól jövedelemben nem részesül.

A diák garantálja, hogy a beküldött alkotás felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal rendelkezik. Ebből eredő esetleges vitákban az AKA nem érintett, felelősséget nem vállal, a viták teljes következményeit a diák viseli.

 

Bővebb információ: Csiszárné Mahler Mónika igazgató
22/312-945 vagy aranybulla@kabel.datatrans.hu